Integritetspolicy

Grunderna

Företaget ”Kantarella Semesterhus Uthyrning” ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Alla hänvisningar i denna dataskyddsdeklaration till ”vi”, ”oss” eller ”vår” bör förstås som en hänvisning till företaget Kantarella. Vi tar dataskydd mycket seriöst och behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstiftning. Eftersom ändringar av denna dataskyddsdeklaration kan göras på grund av ny teknik och den ständiga vidareutvecklingen av denna webbplats rekommenderar vi att du läser dataskyddsdeklarationen igen med jämna mellanrum. Definitioner av begreppen som används (t.ex. ”personuppgifter” eller “behandling”) finns i artikel 4 i GDPR.

Vår kontaktinformation:

 • Kantarella Semesterhus-Uthyrning (SE721202958601)
 • Bettina Hörnle
 • Källbyn Gamla Affären
 • 66296 Svanskog
 • Tel. 07677290444
 • E-postadress: ferienhaus@kantarella.de

Åtkomst till data

Vi, webbplatsoperatören, samlar in data om åtkomst till webbplatsen på grundval av vårt berättigade intresse (se artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR) och sparar dessa som ”serverloggfiler” på webbplatsens server. Följande data loggas på detta sätt:

 • Besökte webbplats
 • Tid vid tidpunkten för åtkomst
 • Mängden data som skickas i byte
 • Källa / referens från vilken du kom till sidan
 • Webbläsare används
 • Operativsystem som används
 • IP-adress används

Serverloggfilerna lagras i högst 14 dagar och raderas sedan. Uppgifterna sparas av säkerhetsskäl, t.ex. B. för att klargöra fall av missbruk. Om uppgifter måste sparas av bevis är de uteslutna från radering tills händelsen slutgiltigt har lösts.

Småkakor

Denna webbplats använder kakor för pseudonymiserad intervallmätning, som överförs till användarens webbläsare antingen från vår server eller tredjepartsservern. Cookies är små filer som lagras på din enhet. Din webbläsare öppnar dessa filer. Användningen av cookies ökar användarvänligheten och säkerheten på denna webbplats. Om du inte vill att cookies för avståndsmätning ska lagras på din enhet kan du invända mot användningen av dessa filer här:

 • Cookies deaktiveringssida för nätverksannonseringsinitiativet: http: //optout.networkadvertising.org/? C = 1 #! /
 • Cookies deaktiveringssida på den amerikanska webbplatsen: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
 • Sidan för deaktivering av cookies på den europeiska webbplatsen: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Vanliga webbläsare erbjuder inställningsalternativet att inte tillåta kakor. Obs! Det finns ingen garanti för att du kommer att få tillgång till alla funktioner på denna webbplats utan begränsningar om du gör lämpliga inställningar.

Insamling och behandling av personuppgifter

Webbplatsoperatören samlar in, använder och vidarebefordrar dina personuppgifter endast om detta är tillåtet enligt lag eller om du har samtyckt till att uppgifterna samlas in och om du samtycker till att de vidarebefordras. Personuppgifter är all information som används för att identifiera din person och som kan spåras tillbaka till dig – till exempel ditt namn, din e-postadress och telefonnummer. Du kan också besöka denna webbplats utan att lämna någon personlig information. För att förbättra vårt online-erbjudande sparar vi dock dina åtkomstuppgifter på denna webbplats (utan personlig referens). Dessa åtkomstdata inkluderar B. filen du begärde eller namnet på din internetleverantör. På grund av anonymiseringen av uppgifterna är det inte möjligt att dra slutsatser om din person.

Hantering av kontaktuppgifter

Om du kontaktar oss som webbplatsoperatör genom de kontaktalternativ som erbjuds, såsom kontaktformulär eller formulär för bokningsförfrågningar, kommer dina uppgifter att sparas så att de kan användas för att behandla och svara på din begäran. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt samtycke. Vi behandlar följande personuppgifter:

 • Efternamn, förnamn (del av kontraktet)
 • E-postadress (del av kontraktet)
 • Adress (del av kontraktet)
 • Telefonnummer (för snabb kontakt)
 • Ålder (kontroll av laglig ålder)
 • Vikt och klädstorlek (för att ge lämpliga flytvästar)

Rättslig grund

Behandlingen av dina uppgifter sker på följande rättsliga grunder:

 • När det gäller uppgifter som du anger i formulär etc., med ditt samtycke, artikel 6 paragraf. 1 lit. a) GDPR
 • i förhållande till tjänster som du använder för att genomföra ett avtal med dig, artikel 6 paragraf. 1 lit. b) GDPR
 • Annars, särskilt för statistiska data och online-identifierare, baserade på legitima intressen, artikel 6 par. 1 lit. f) GDPR (se nedan)

Legitima intressen

När vi behandlar dina uppgifter eftersträvar vi följande legitima intressen:

 • Förbättring av vårt erbjudande
 • Skydd mot missbruk
 • statistik

Datakällor

Om inte annat anges tar vi emot informationen från dig (inklusive om enheterna du använder).

Lagringsperiod

Vi sparar dina uppgifter,

 • om du har samtyckt till behandlingen, högst tills du återkallar ditt samtycke,
 • om vi behöver uppgifterna för att genomföra ett avtal, högst så länge avtalsförhållandet med dig existerar eller lagstadgade lagringsperioder löper,
 • om vi använder uppgifterna på grundval av ett legitimt intresse, högst så länge ditt intresse för radering eller anonymisering inte har företräde

Användningar

Personuppgifter samlas endast in av oss och endast i den utsträckning och för det ändamål för vilket du själv har gett oss uppgifterna, t.ex. B. göra tillgänglig som en del av en registrering. Vi använder och lagrar dina personuppgifter som en del av våra tjänster för följande ändamål:

 • Behandling och administration av bokningsförfrågningar och kontrakt
 • För att uppfylla våra avtals- och serviceförpliktelser
 • För kontakt, t.ex. i nödsituationer
 • Skickar meddelanden
 • Skickar nyhetsbrev
 • Marknadsföring online

Hantera kommentarer och bidrag

Om du lämnar ett inlägg eller kommentar på denna webbplats sparas din IP-adress. Detta görs på grundval av våra legitima intressen i den mening som avses i 6 § 1 lit. f. GDPR och tjänar säkerheten för oss som webbplatsoperatör: Om din kommentar bryter mot tillämplig lag kan vi åtalas för det, vilket är anledningen till att vi har ett intresse av identiteten på kommentaren eller bidragets författare.

Prenumeration på nyhetsbrev

Webbplatsoperatören erbjuder dig ett nyhetsbrev där han informerar dig om aktuella händelser och erbjudanden. Om du vill prenumerera på nyhetsbrevet måste du ange en giltig e-postadress. Om du prenumererar på nyhetsbrevet samtycker du till att få nyhetsbrevet och förklarade procedurer. Återkallande och uppsägning: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet och därmed säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet. Efter din uppsägning raderas dina personuppgifter. Ditt samtycke till sändningen av nyhetsbrevet upphör samtidigt. I slutet av varje nyhetsbrev hittar du länken för att avbryta.

Användarrättigheter

Som användare har du rätt att begära gratis information om vilka personuppgifter som har lagrats om dig. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter och att begränsa eller radera dina personuppgifter. Om tillämpligt kan du också utöva din rätt till dataportabilitet. Om du antar att dina uppgifter har behandlats olagligt kan du lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Radering av data

Om din begäran inte strider mot en laglig skyldighet att lagra data (t.ex. datalagring) har du rätt att få dina uppgifter raderade. Data som lagras av oss kommer att raderas om de inte längre behövs för sitt avsedda ändamål och det inte finns lagstadgade lagringsperioder. Om raderingen inte kan utföras på grund av att uppgifterna krävs för tillåtna juridiska ändamål kommer databehandlingen att vara begränsad. I det här fallet kommer uppgifterna att blockeras och inte behandlas för andra ändamål.

Rätt att invända

Användare av denna webbplats kan när som helst använda sig av sin rätt till invändningar och invända mot behandlingen av deras personuppgifter. Om du vill ha en korrigering, blockering, radering eller information om de personuppgifter som lagras om dig eller om du har frågor angående insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter eller om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta följande e- e-postadress: info@semesterhus-summeln.se

Tredjeparts tjänster

Google Analytics

På grund av våra legitima intressen av att optimera och analysera vårt online-erbjudande i den mening som avses i artikel 6 Para. 1 lit. f. GDPR tjänsten ”Google Analytics”, som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Tjänsten (Google Analytics) använder ”cookies” – textfiler som lagras på din enhet. Informationen som samlas in av kakorna skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google LLC följer europeisk dataskyddslag och är certifierad enligt Privacy Shield-avtalet: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Aktiv IP-anonymisering används på denna webbplats. Användarens IP-adress förkortas inom EU: s medlemsstater och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i övriga avtalsslutande stater. Endast i enskilda fall överförs initialt IP-adressen till sin helhet till en Google-server i USA och förkortas där. Denna förkortning eliminerar din IP-adressers personliga referens. Användarens IP-adress som överförs av webbläsaren kombineras inte med andra data som lagras av Google. Som en del av avtalet om orderdataavtalet, som vi som webbplatsoperatör med Google Inc. har stängt använder den informationen som samlats in för att sammanställa en utvärdering av webbplatsanvändning och webbplatsaktivitet och tillhandahåller tjänster relaterade till internetanvändning. De uppgifter som samlas in av Google för våra räkning används för att utvärdera användningen av vårt onlinerbjudande av enskilda användare, t.ex. B. att skapa rapporter om aktiviteten på webbplatsen för att förbättra vårt online-erbjudande. Du har möjlighet att förhindra att cookies lagras på din enhet genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Det finns ingen garanti för att du kommer att kunna komma åt alla funktioner på denna webbplats utan begränsningar om din webbläsare inte tillåter cookies. Du kan också använda ett webbläsarinsticksprogram för att förhindra att information som samlas in av cookies (inklusive din IP-adress) skickas till Google Inc. och skickas av Google Inc. användas. Följande länk tar dig till motsvarande plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Alternativt, genom att klicka på den här länken (VIKTIGT: infoga opt-out-länk), förhindrar du Google Analytics från att vara inom Denna webbplats samlar in data om dig. Genom att klicka på länken ovan laddar du ner en “opt-out cookie”. Din webbläsare måste därför i allmänhet tillåta lagring av kakor. Om du raderar dina cookies regelbundet måste du klicka på länken igen varje gång du besöker denna webbplats. Du hittar mer information om dataanvändning från Google Inc. här:

 • https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de (data samlas in av Googles partners)
 • https://adssettings.google.de/authenticated (inställningar om reklam som visas för dig)
 • https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de (användning av cookies i annonser)

Sociala plugins

Vi använder sociala plugins på vår webbplats och blogg. Dessa inkluderar för närvarande Facebook, Google+, Twitter, Youtube och Instagram. Om dessa plugins aktiveras kommer din webbläsare att upprätta en direkt anslutning till servrarna i respektive socialt nätverk så snart du ringer upp en webbplats på vår webbplats. Innehållet i plugin överförs direkt från det sociala nätverket till din webbläsare, som integrerar det på webbplatsen. Plugins kan naturligtvis inaktiveras med ett klick. Syftet och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna i sociala nätverk samt dina relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i dataskyddsinformationen på respektive nätverk eller webbplatser. Du hittar länkarna för detta nedan. Om du inte vill att sociala nätverk ska samla in data om dig via vår webbplats måste du logga ut från dessa nätverk innan du besöker vår webbplats. Vi använder följande plugins på vår webbplats:

Facebook

Vi använder plugins från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Du hittar länken till Facebooks integritetspolicy här: Facebooks integritetspolicy. https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+

Vi använder plugins från det sociala nätverket Google+, som drivs av Google. Du hittar länken till Googles sekretesspolicy här: Googles sekretesspolicy. http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Twitter

Vi använder plugins från det sociala nätverket Twitter, som drivs av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (”Twitter”). Du hittar länken till Twitters sekretesspolicy här: Twitters sekretesspolicy. https://twitter.com/privacy

Youtube

Vi använder plugins från webbplatsen Youtube, som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Youtube”). Du hittar länken till YouTubes sekretesspolicy här: YouTubes sekretesspolicy. http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Instagram

Vi använder plugins från det sociala nätverket Instagram, som drivs av Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (”Instagram”). Du hittar länken till Instagrams integritetspolicy här: http://instagram.com/about/legal/privacy/#

Ansvar för innehåll

Innehållet på denna webbplats skapades med största möjliga omsorg. Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållets fullständighet, dess aktualitet eller korrekthet. Enligt Avsnitt 8 – 10 TMG, som tjänsteleverantör, är vi inte skyldiga att övervaka tredjepartsinformation som har överförts eller lagrats, eller att söka efter ledtrådar och omständigheter som indikerar olagligheten i aktiviteter och information. En skyldighet från vår sida att blockera användningen av innehåll inom ramen för allmänna lagar förblir opåverkad. Detta ansvar kommer emellertid endast ifrågasättas när man blir medveten om en specifik kränkning av rättigheterna. Om vi blir medvetna om lagliga överträdelser måste vi ta bort motsvarande innehåll omedelbart. Som tjänsteleverantör bygger vårt ansvar för vårt eget innehåll på allmänna lagar.

Ansvar för länkar

Denna webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser – så kallade externa länkar. Innehållet i dessa externa länkar ligger utanför vår kontroll, så att vi inte kan ta något ansvar för sådant innehåll. Ansvaret ligger alltid hos respektive operatör av externa sidor. Vid den tidpunkt då de externa länkarna skapades var inga juridiska överträdelser uppenbara. Vi kan inte rimligen förväntas att kontinuerligt övervaka tredjepartsinnehåll för juridiska överträdelser utan specifik information. Om vi blir medvetna om juridiska överträdelser kommer vi att ta bort motsvarande externa länkar omedelbart.

Upphovsrätt / tillhörande upphovsrätt

Den europeiska upphovsrättslagen och tillhörande upphovsrättslag gäller för det innehåll som publiceras av leverantören på denna sida. Om duplicering, bearbetning, distribution eller någon annan typ av exploatering faller utanför europeisk upphovsrätt och tillhörande upphovsrättslag krävs skriftligt medgivande från respektive skapare. Obehörig kopiering eller nedladdning av dessa sidor är endast tillåten för privat bruk, men inte för kommersiellt bruk. Om vi som operatör inte också agerar som skapare av innehållet följs tredje parts upphovsrätt. Vi strävar alltid efter att markera sådant innehåll som tredjepartsinnehåll. I händelse av att du, trots noggrant arbete från vår sida, märker upphovsrättsintrång, ber vi dig att informera oss om detta så att borttagningen av detta innehåll kan initieras omedelbart.